Results for:

Commercial Law

Document type

Loan Agreement

The Lender agrees to loan the Borrower the principal sum of ___________________ (the “Loan”), together with interest on the outstanding principal amount of the Loan (the “Principal Balance”), and in accordance with the terms set forth below. 

Laenuleping

Väga lihtne ja lakooniline tähtajaline laenuleping, mis fikseerib laenusumma, tähtaja ja viivise määra.

Object of Contract

The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.

Supply Agreement

The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.

Tarneleping

Toodete hulga, mõõdud, valmistamise materjalid ja kvaliteedi lepivad pooled kokku lepingu lisas 1. Pooled lisavad lepingu lisale 1 iga üksiku objekti eskiisi.