Employment Law

Employment Agreement

For the term of this Agreement, the Company agrees to employ the Executive in the position of Executive Vice President and Chief Financial Officer.

Employment Agreement

The Employee agrees to faithfully and to the best of his skill, ability, experience and talents, perform all of the duties required of his position.

Teade töölepingu lõpetamise kohta (koondamisteade)

Käesolevaga teatab [tööandja nimi] (registrikood: [tööandja registrikood]), et lõpetab ühepoolselt teie ja [tööandja] vahel sõlmitud töölepingu. Töölepingu lõpetamise aluseks on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (TLS) § 89 lg 1 (koondamine).