Results for:

Property Law

Document type

Laenuleping

Lihtne tähtajaline laenuleping, mis fikseerib mh laenusumma, tähtaja, viivise, kohustuse täitmise järjekorra ja viite tagatislepingule.

Option Agreement

The Issuer hereby grants to the Option Holder the Options set out in Schedule 1. The Option Holder acquires the Options from the moment of signing of this Agreement.

Äriruumide üürileping

Lepingu esemeks on Äriruumid, mis asuvad Tallinnas aadressil [*], paiknedes [*] ([*]) korruselise Hoone [*] korrusel. Äriruumide asendiplaan on lepingu lisa 1.

Osa müügileping

Lepingu objektiks on Müüja omandis olev ___ OÜ (edaspidi “OÜ”) osa nimiväärtusega ___ eurot (edaspidi “Osa”), mis moodustab ___% OÜ osakapitalist ja osadega esindatud häältest.