Results for:

Transportation Law

Document type

Object of Contract

The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.

Supply Agreement

The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.

Tarneleping

Toodete hulga, mõõdud, valmistamise materjalid ja kvaliteedi lepivad pooled kokku lepingu lisas 1. Pooled lisavad lepingu lisale 1 iga üksiku objekti eskiisi.