Clauses

Filter

 

Category

 

Language

 
Number: 9484
Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele poolele esitatakse kirjalikus vormis.
Keywords: , ,
Number: 8413
Maksete tasumise aluseks on töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt aktsepteeritud tehtud tööde rahaline akt (edaspidi "akt"), mh originaalarve.
Keywords: , , ,
Number: 8376
Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub pärast kõigi lepingujärgsete tööde lõpetamist, mille kohta koostatakse kahepoolne alltöövõtu lõppülevaatuse akt (edaspidi "lõppakt").
Keywords: , ,
Number: 6721
The Parties are obliged to keep confidential during the validity of the Agreement and after its expiry the confidential information of the other Party.
Number: 6662
Pooled lähtuvad Kontserni finantseerimisel põhimõtetest, et üldjuhul finantseerib Kontsern end läbi oma tegevusest saadavate vahendite ise.
Number: 6655
Ühingu juhtimisstruktuur on lepingu sõlmimise ajal 3-tasandiline, koosnedes järgmistest organitest:
Number: 6651
Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.
Number: 6610
Any dispute or claim arising out under or in connection with the Contract shall be settled amicably between the Parties.
Number: 6606
Failure to perform the Contract due to reasons caused by force majeure, shall be deemed excusable.
Keywords:
Number: 6602
Seller undertakes to pack the Goods prior to delivery at the expense of the Purchaser.
Keywords: ,
Number: 6599
The Parties hereby agree that the price of one product is […] (sum in words) EUR whereto value added tax shall be added.
Keywords: , ,
Number: 6596
The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.
Keywords: ,
Number: 6403
Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Keywords: , , ,

Clauses

Filter

 

Category

 

Language

 
Number: 9484
Lepingus märgitud kontaktidele (e-post või telefon) edastatud igapäevane informatsioon, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, loetakse kätte antuks ilma täiendavate kinnituste nõudeta. Kõik olulised lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikult. Iga lepingu rikkumisest tulenev nõue teisele poolele esitatakse kirjalikus vormis.
Keywords: , ,
Number: 8413
Maksete tasumise aluseks on töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt aktsepteeritud tehtud tööde rahaline akt (edaspidi "akt"), mh originaalarve.
Keywords: , , ,
Number: 8376
Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub pärast kõigi lepingujärgsete tööde lõpetamist, mille kohta koostatakse kahepoolne alltöövõtu lõppülevaatuse akt (edaspidi "lõppakt").
Keywords: , ,
Number: 6721
The Parties are obliged to keep confidential during the validity of the Agreement and after its expiry the confidential information of the other Party.
Number: 6662
Pooled lähtuvad Kontserni finantseerimisel põhimõtetest, et üldjuhul finantseerib Kontsern end läbi oma tegevusest saadavate vahendite ise.
Number: 6655
Ühingu juhtimisstruktuur on lepingu sõlmimise ajal 3-tasandiline, koosnedes järgmistest organitest:
Number: 6651
Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel käesolevast lepingust ja käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.
Number: 6610
Any dispute or claim arising out under or in connection with the Contract shall be settled amicably between the Parties.
Number: 6606
Failure to perform the Contract due to reasons caused by force majeure, shall be deemed excusable.
Keywords:
Number: 6602
Seller undertakes to pack the Goods prior to delivery at the expense of the Purchaser.
Keywords: ,
Number: 6599
The Parties hereby agree that the price of one product is […] (sum in words) EUR whereto value added tax shall be added.
Keywords: , ,
Number: 6596
The Parties shall agree upon quantity, measures, production materials and quality of the product in Appendix 1 of the Contract. The Parties shall also enclose the draft of each single object to Appendix 1 of the Contact.
Keywords: ,
Number: 6403
Lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Keywords: , , ,