Kõigi tööde kohta, mida tellija ei aktsepteeri (vaegtööd või  ükskõik milline muu puudus töödes), teeb tellija märkuse  akti või esitab töövõtjale eraldi pretensiooni.