1.1. Üürileandjale kuulub Tallinnas aadressil […] asuv korter. 1.2. […] sõlmisid üürileandja ja üürnik eluruumi üürilepingu, millega üürileandja andis Tallinnas aadressil […] asuva korteri üürnikule üürile.