Results for:

Ehituse alltöövõtulepingu üldtingimused

Document type

Maksetingimused

Maksete tasumise aluseks on töövõtja poolt koostatud ja tellija poolt aktsepteeritud tehtud tööde rahaline akt  (edaspidi “akt”), mh originaalarve.