Kokkuleppe objektiks on Ettevõtte või Fotograafi poolt Teenuse osutamise käigus loodud Kliendi kujutist sisaldavad fotod, sh. selliste fotode töötlused (edaspidi „Fotod“).