Lepingu objektiks on Müüja omandis olev ___ OÜ (edaspidi “OÜ”) osa nimiväärtusega ___ eurot (edaspidi “Osa”), mis moodustab ___% OÜ osakapitalist ja osadega esindatud häältest.