cash

Laenuleping

Väga lihtne ja lakooniline tähtajaline laenuleping, mis fikseerib laenusumma, tähtaja ja viivise määra.

Laenuleping

Lihtne tähtajaline laenuleping, mis fikseerib mh laenusumma, tähtaja, viivise, kohustuse täitmise järjekorra ja viite tagatislepingule.