Üleandja müüb ja Omandaja ostab Lepingu preambula punktis A nimetatud Tarkvara ning Üleandja annab Omandajale vastavad Tarkvaraga seotud intellektuaalse omandi õigused.