Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub pärast kõigi  lepingujärgsete tööde lõpetamist, mille kohta koostatakse  kahepoolne alltöövõtu lõppülevaatuse akt (edaspidi “lõppakt”).