←  Legal templates

Kaubamärgi üleandmise akt

This Deed of Trademark Transfer (in Estonian: Kaubamärgi üleandmise akt) is suitable for using when a trademark is being transferred as part of a separate contract and the parties wish to confirm the transfer and relevant details of the transfer.

Why Magilex?

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Our templates do not require you to fill out complicated questionnaires used in automated document drafting tool. Simply find a suitable template, then copy with one click & paste to your favourite text editor.

This allows you to create more accurate documents specifically tailored to the circumstances of your preferences and situation.

ID number: 6550
Language: Eesti
Type: Akt
Jurisdiction: EU | Eesti
Published: 02.02.2021
Updated:
13.04.2023

Magilex gives you access to 100+ high-quality legal templates as well as examples of various contract clauses drafted and reviewed by experiences lawyers.

Kaubamärgi üleandmise akt

 

Tallinnas, []

 

[], registrikood [], aadress [], mille esindajatena tegutsevad registrikaardile kantud juhatuse liikmed [], [] ja [] ning

[], registrikood [], aadress [], mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige [],

 

käesolevaga avaldavad ja kinnitavad alljärgnevat:

1. Poolte vahel on [] Tallinna notar [] notaribüroos sõlmitud hüpoteegi kustutamise kokkulepe, kinnistu ja kaubamärgi müügileping, hüpoteegi seadmise leping ja asjaõigusleping, mille alusel [] võõrandas ja [] omandas Patendiameti poolt peetavasse kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kaubamärgi „[]“ (edaspidi nimetatud “Kaubamärk”), registreeringu numbriga []. Kaubamärgi muud andmed on kantud kauba- ja teenindusmärkide registrisse järgmises koosseisus: registreerimistaotluse number []; registreeringu number []; registreerimise kuupäev []; registreeringu kehtivuse lõppemise kuupäev []; avaldamise kuupäev: []; omanik []; patendivolinik []; kauba- ja/või teenusklasside numbrid ning kaupade ja/või teenuste loetelu: Klass []: []; [].

2. Käesolevaga []  ja [] avaldavad ja kinnitavad, et nad on käesoleva akti punktis 1 nimetatud Kaubamärgi omandiõiguse seniselt omanikult []  uuele omanikule [] üleandmises ja omandiõiguse üleminekus kokku leppinud ning soovivad vastavate muudatuste tegemist kauba- ja teenindusmärkide registris.

3. Käesolev akt on koostatud kolmes eksemplaris, millest üks jääb [], üks [] ning ühe esitab Kaubamärgi uus omanik [] kaubamärgiomaniku kohta registris muudatuste tegemiseks Patendiametile.

4. Poolte esindajate allkirjad:

Kaubamärgi endise omaniku [] eest ja nimel

 

________________      ________________      ________________

[]                                 []                                []

 

Kaubamärgi uue omaniku [] eest ja nimel

 

________________

[]

Kaubamärgi endise omaniku [] eest ja nimel

 

________________      ________________      ________________

[]                                 []                                []

 

Kaubamärgi uue omaniku [] eest ja nimel

 

________________

[]

Start your free trial today

Sign up and get started with Magilex today. Extensive and versatile database of legal resources, updated daily, awaits.